Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

WAŻNE INFORMACJE

W tym miejscu pojawią się najważniejsze informacje dotyczące pracy gabinetu.

1. Książka

Z radością informuję, że ukazała się napisana przeze mnie monografia pt. Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania.

Książka jest efektem studiowania i wieloletniej pracy wśród osób niesłyszących i słabosłyszących. Jej wyniki mogą przyczynić się do efektywniejszej pracy w tej grupie. Można ją nabyć u mnie lub w Wydawnictwie KUL, tutaj: https://wydawnictwo.kul.pl/strona-glowna/4500-relogijnosc-mlodziezy-nieslyszacej-i-slaboslyszacej-struktura-i-uwarunkowania.html

2.Sukces!

Decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostałam wpisana na listę biegłych do udziału w postępowaniach
ze skarg na brak dostępności. Dzięki temu będę mieć udział w poprawie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych, a co za tym idzie – poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością, wymagających dodatkowej pomocy w obszarze informacji i komunikacji.

3. Kurs polskiego języka migowego

W marcu 2023 roku odbył się kurs polskiego języka migowego (PJM) dla kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Rzeszowie. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi terminologii, daktylografii (alfabet, liczebniki) i ideografii (znaki). Finałem działań jest umiejętność podstawowego porozumienia się z niesłyszącymi uczestnikami WTZ, którzy także nadzorowali przebieg kursu i chętnie włączali się w dyskusję z uczestnikami.

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Najważniejsze i najnowsze informacje dotyczące ofert.

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

PROMOCYJNE OFERTY

Skorzystaj z promocyjnych ofert współpracy.

Scroll to Top
Skip to content