DIAGNOZA I REHABILITACJA

Diagnoza surdopedagogiczna

wykonana w oparciu
o przeprowadzony wywiad oraz wyniki z badania audiometrii totalnej, zawierająca wskazania, opis oraz konkretne zalecenia dla pacjenta.

Rehabilitacja słuchu dla osób niesłyszących i słabosłyszących

dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia rehabilitacji słuchu obejmującą wychowanie słuchowe
w oparciu o wybraną na podstawie diagnozy metodę z dostosowaniem do umiejętności komunikacyjnych pacjenta takich jak: mowa i komunikacja migowa.

Czas: 60 minut

ZAJĘCIA EDUKACYJNE I JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

uczącej się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności dla niesłyszących i słabosłyszących na różnym poziomie kształcenia: edukacja przedszkolna, wczesno szkolna, klasy starsze oraz młodzież.

Czas: 60 minut

Zajęcia z języka angielskiego

dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności osób niesłyszących
i słabosłyszących.

Czas: 60 minut

KONSULTACJE

Konsultacja pedagogiczna

Rozmowa lub opis – warunki i zakres do ustalenia.

Konsultacja surdopedagogiczna

Rozmowa lub opis – warunki i zakres do ustalenia.

Konsultacje specjalistyczne

Inne usługi eksperckie – warunki i zakres do ustalenia.

Opinie
dodatkowe

Poza tą wystawianą po spotkaniu diagnostycznym.

Tłumaczenia w zakresie języka migowego

także poprzez współpracę z organizacjami wspierającymi osoby niesłyszące
i słabosłyszące.

Kursy Języka migowego

dla firm, organizacji oraz osób prywatnych w ramach działań projektowych oraz komercyjnych.

JĘZYK MIGOWY

WSPARCIE
RYNKU PRACY

Zajęcia z alternatywnych metod komunikacji

system językowo-migowy, polski język migowy dla osób przygotowujących się do pracy z osobami z niepełnosprawnością (rodzice, kadra pedagogiczna, specjaliści
i inni).

Kształcenie kadr przygotowujących się
do pracy z osobami z niepełnosprawnością

poprzez prowadzenie zajęć, warsztatów
i innych form umożliwiających przygotowanie się do pracy z osobą niesłyszącą i słabosłyszącą.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Instytucjami, Fundacjami, Stowarzyszeniami i Organizacjami Pozarządowymi w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnością poprzez udzielanie im pomocy pedagogicznej i surdopedagogicznej (rodzice, kadra pedagogiczna, specjaliści i inni) – Cena do ustalenia w zależności od ilości godzin i zakresu współpracy.

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

Umów spotkanie
tel: 792 998 974

Gabinet wsparcia słuchu

Scroll to Top
Skip to content