metody wychowania słuchowego

Realizowane metody wychowania słuchowego część 1

Metody ustno-słuchowe jednozmysłowe (audytywno-werbalne)

Przedstawicielami metod tej grupy są Armin Löwe, Susanne Schmid-Giovannini.  Są nastawione na maksymalne usprawnienie i wykorzystanie uszkodzonego narządu słuchu, z wykorzystaniem aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, aby odbierać mowę i opanować język. Zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju znaków gestowo-mimicznych, zarówno naturalnych, jak i sztucznych, a w szczególności komunikacji migowej. Rehabilitacja składa się z następujących elementów:

I. reakcja na dźwięki

II. rozpoznawanie dźwięków

III. różnicowanie dźwięków

• pod względem natężenia

• pod względem częstotliwości

• pod względem czasu trwania

• pod względem tempa

IV. lokalizowanie dźwięków

V. pamięć słuchowa (por. Krakowiak K., 2012; Kupisiewicz M., 2014; Muzyka – Furtak. E, 2015)

Metody ustno-słuchowe wspomagane (oralne wspomagane)

Nastawione na maksymalne usprawnienie i wykorzystanie uszkodzonego narządu słuchu, z wykorzystaniem aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, aby odbierać mowę i opanować język. Dodatkowo stosuje się środki wspomagające mowę, którymi dysponuje współczesna surdopedagogika takie jak: gesty i inne środki odwołujące się do pisemnej postaci wypowiedzi, a zwłaszcza samo pisanie w czasie mówienia oraz alfabet palcowy. Mogą to także być gesty i środki wizualne ikoniczne wspomagające rozumienie znaczenia poszczególnych słów lub sensu całej wypowiedzi (gesty ilustrujące, pantomima, rysunki, obrazki, fotografie, schematy, filmy itp.) (por. Krakowiak K., 2012)

Scroll to Top
Skip to content