język migowy

alfabet palcowy

System językowo-migowy (SJM)

Został stworzony w latach 60. XX wieku przez Bogdana Szczepankowskiego. System bazuje na polskiej gramatyce. Znaków migowych używa się w szyku gramatycznym języka ojczystego, dodając fakultatywnie lub obowiązkowo końcówki fleksyjne za pomocą alfabetu palcowego. Język migany stosuje się zawsze w systemie językowo-migowym, tj. razem z językiem mówionym. Składają się na niego: – język mówiony w …

System językowo-migowy (SJM) Read More »

język migowy

Bilingwizm (metody dwujęzykowe)

Założenie, że człowiek niesłyszący powinien komunikować się przy użyciu dwóch języków: migowego i narodowego (obowiązujących w danym kraju). W większości programów dopuszcza się lub zaleca wczesne i konsekwentne używanie aparatów, implantów, systemów FM w celu maksymalnego wykorzystania resztek słuchowych. Polski język migowy jest podstawą istnienia edukacji osób niesłyszących w Polsce i ich wychowania. „Polski język …

Bilingwizm (metody dwujęzykowe) Read More »

Scroll to Top
Skip to content