Magdalena Bednarska

metody wychowania słuchowego

Realizowane metody wychowania słuchowego część 1

Metody ustno-słuchowe jednozmysłowe (audytywno-werbalne) Przedstawicielami metod tej grupy są Armin Löwe, Susanne Schmid-Giovannini.  Są nastawione na maksymalne usprawnienie i wykorzystanie uszkodzonego narządu słuchu, z wykorzystaniem aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, aby odbierać mowę i opanować język. Zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju znaków gestowo-mimicznych, zarówno naturalnych, jak i sztucznych, a w szczególności komunikacji migowej. Rehabilitacja składa …

Realizowane metody wychowania słuchowego część 1 Read More »

metody wychowania słuchowego

Realizowane metody wychowania słuchowego część 2

Totalna komunikacja Termin ten został po raz pierwszy zastosowany pod koniec lat 60. XX wieku przez Roya Holcomba (za: Chrzanowska, 2015). W jej skład wchodzi mowa ustna i jej słuchowy odbiór (przy zastosowaniu aparatury specjalistycznej), wzrokowa percepcja wypowiedzi, fonogesty, daktylografia, system językowo-migowy, język migowy, gesty naturalne, mimika i pantomimika, a także pismo, rysunek, systemy graficzne …

Realizowane metody wychowania słuchowego część 2 Read More »

alfabet palcowy

System językowo-migowy (SJM)

Został stworzony w latach 60. XX wieku przez Bogdana Szczepankowskiego. System bazuje na polskiej gramatyce. Znaków migowych używa się w szyku gramatycznym języka ojczystego, dodając fakultatywnie lub obowiązkowo końcówki fleksyjne za pomocą alfabetu palcowego. Język migany stosuje się zawsze w systemie językowo-migowym, tj. razem z językiem mówionym. Składają się na niego: – język mówiony w …

System językowo-migowy (SJM) Read More »

język migowy

Bilingwizm (metody dwujęzykowe)

Założenie, że człowiek niesłyszący powinien komunikować się przy użyciu dwóch języków: migowego i narodowego (obowiązujących w danym kraju). W większości programów dopuszcza się lub zaleca wczesne i konsekwentne używanie aparatów, implantów, systemów FM w celu maksymalnego wykorzystania resztek słuchowych. Polski język migowy jest podstawą istnienia edukacji osób niesłyszących w Polsce i ich wychowania. „Polski język …

Bilingwizm (metody dwujęzykowe) Read More »

Surdopedagog Gabinet Wsparcia Słuchu

Regulamin

Gabinet Wsparcia Słuchu Zajęcia w gabinecie są realizowane na następujących zasadach: 1. Rehabilitacja słuchu odbywa się w oparciu o metody wychowania słuchowego i trwa 60 minut. 2. Metoda/metody wychowania słuchowego są ustalane w drodze wcześniejszej diagnozy i wywiadu, optymalne do potrzeb pacjenta. Prowadzący może modyfikować działania tak, aby pacjent uzyskał efektywną pomoc. 3. Prowadzenie wychowania …

Regulamin Read More »

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Polityka prywatności Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony www.surdopedagog.pl W niniejszej polityce prywatności administrator zamieścił wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku …

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies Read More »

Scroll to Top
Skip to content