metody wychowania słuchowego

Realizowane metody wychowania słuchowego część 1

Metody ustno-słuchowe jednozmysłowe (audytywno-werbalne) Przedstawicielami metod tej grupy są Armin Löwe, Susanne Schmid-Giovannini.  Są nastawione na maksymalne usprawnienie i wykorzystanie uszkodzonego narządu słuchu, z wykorzystaniem aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, aby odbierać mowę i opanować język. Zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju znaków gestowo-mimicznych, zarówno naturalnych, jak i sztucznych, a w szczególności komunikacji migowej. Rehabilitacja składa …

Realizowane metody wychowania słuchowego część 1 Read More »