rehabilitacja słuchu

metody wychowania słuchowego

Realizowane metody wychowania słuchowego część 1

Metody ustno-słuchowe jednozmysłowe (audytywno-werbalne) Przedstawicielami metod tej grupy są Armin Löwe, Susanne Schmid-Giovannini.  Są nastawione na maksymalne usprawnienie i wykorzystanie uszkodzonego narządu słuchu, z wykorzystaniem aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, aby odbierać mowę i opanować język. Zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju znaków gestowo-mimicznych, zarówno naturalnych, jak i sztucznych, a w szczególności komunikacji migowej. Rehabilitacja składa …

Realizowane metody wychowania słuchowego część 1 Read More »

alfabet palcowy

System językowo-migowy (SJM)

Został stworzony w latach 60. XX wieku przez Bogdana Szczepankowskiego. System bazuje na polskiej gramatyce. Znaków migowych używa się w szyku gramatycznym języka ojczystego, dodając fakultatywnie lub obowiązkowo końcówki fleksyjne za pomocą alfabetu palcowego. Język migany stosuje się zawsze w systemie językowo-migowym, tj. razem z językiem mówionym. Składają się na niego: – język mówiony w …

System językowo-migowy (SJM) Read More »

język migowy

Bilingwizm (metody dwujęzykowe)

Założenie, że człowiek niesłyszący powinien komunikować się przy użyciu dwóch języków: migowego i narodowego (obowiązujących w danym kraju). W większości programów dopuszcza się lub zaleca wczesne i konsekwentne używanie aparatów, implantów, systemów FM w celu maksymalnego wykorzystania resztek słuchowych. Polski język migowy jest podstawą istnienia edukacji osób niesłyszących w Polsce i ich wychowania. „Polski język …

Bilingwizm (metody dwujęzykowe) Read More »

Scroll to Top
Skip to content