metody wychowania słuchowego

Realizowane metody wychowania słuchowego część 2

Totalna komunikacja Termin ten został po raz pierwszy zastosowany pod koniec lat 60. XX wieku przez Roya Holcomba (za: Chrzanowska, 2015). W jej skład wchodzi mowa ustna i jej słuchowy odbiór (przy zastosowaniu aparatury specjalistycznej), wzrokowa percepcja wypowiedzi, fonogesty, daktylografia, system językowo-migowy, język migowy, gesty naturalne, mimika i pantomimika, a także pismo, rysunek, systemy graficzne …

Realizowane metody wychowania słuchowego część 2 Read More »